Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příprava na výstavu

3. 2. 2008

 

Výstavy psů

 

 

Program výstavy se skládá např.:


7,00 – 9,00 přejímka psů

9,00 – 9,15 zahájení výstavy

9,15 – 13,30 posuzování v kruzích

 

 

10,45 – 13,00 předkola soutěže Mladý vystavovatel

 

 

14,30 – 16,30 závěrečné soutěže

 

 

 


Příprava psa na výstavu

 

 


          Když se majitel psa nebo feny ve stanoveném termínu na výstavu přihlásil a předem zaplatil výstavní poplatek, musí svého psa na výstavu ještě připravit. Výstava je vlastně přehlídkou krásy, na které má vystavovatel právo co nejvíce zdůraznit přednosti svého psa. Příprava psa na výstavu představuje hlavně nácvik jeho předvádění: pes se ve vymezeném kruhu musí pohybovat přirozené a uvolněně na obyčejném nebo předváděcím vodítku, nechat na sebe sahat, prohlížet si zuby, varlata, kvalitu srsti apod.

 

          Vážným nedostatkem a znevýhodněním pro psa je, když při předvádění táhne na vodítku do stran nebo vytrvale štěká, při prohlídce je agresivní nebo bázlivý, napadá ostatní psy event. rozhodčího nebo svého majitele. Vše toto může být důvodem minimálně ke snížení známky i u psa jinak špičkové kvality. Odmítají-li si pes nebo fena nechat prohlédnout zuby, popř. napadají rozhodčího, mohou být dokonce ze soutěže vyloučeni a neposouzeni bez nároku na vrácení výstavního poplatku.

 

 

          U flata je vhodné před výstavou upravit srst. Záleží na vystavovateli, zda tuto úpravu provede sám nebo se svěří odborníkovi. Úprava srstí patří do standardu, podle kterého je rozhodčí povinen psy posuzovat.

 

 


          Před odjezdem na výstavu musí mít pes řádně vyplněný očkovací průkaz, ve kterém je potvrzeno očkování proti psince, nakažlivému zánětu jater, parvoviróze psů a proti vzteklině. Vše je kontrolováno při příjemce psa na počátku výstav veterinárními lékaři.

 

 


          Pokud pes pochází z jiného okresu, než ve kterém se výstava pořádá, musí mít ještě tzv. veterinární osvědčení, o které musí požádat vystavovatel příslušného veterinárního lékaře nejméně 3 dny před výstavou. Dnes už se toto opatření nedělá.

 

 

          Splnění všech těchto požadavku opravňuje vystavovatele ke vstupu do prostoru výstavy k tzv. přejímce (prezentaci) psů, při které se kontroluje zaplacení výstavního poplatku, zdravotní stav psa, jeho očkovací průkaz popř. Veterinární osvědčení.

 

 


         Od pořadatelů vystavovatel dostane výstavní katalog a přidělené číslo, pod kterým je pes uveden v katalogu a kterým je vystavovatel povinen viditelně označit sebe nebo předváděného psa. Podle pokynů uvedených v katalogu se musí vystavovatel dostavit do kruhu, který je určen pro posuzování jeho plemene. Je-li pro jednotlivé třídy v katalogu uveden časový rozvrh, je povinen být ve stanovený čas v kruhu. Pokud časový rozvrh uveden není, musí vystavovatel sledovat postup posuzování podle katalogu a být připraven u kruhu, až na jeho třídu dojde řada.

 

 

         Při pozdním příchodu do kruhu rozhodčí může psa posoudit mimo pořadí, tzn. zadat mu známku bez nároku na stanovení pořadí a titulu. V prostoru musí mít vystavovatel psa na vodítku a v případě, že je pes agresivní, musí být opatřen náhubkem.

 

 

 

Výstavní kruh

 

         Výstavní prostor musí být rozdělen na potřebný počet výstavních kruhů pro posuzování psů, jejich rozměr a počet se určuje podle počtu přihlášených zvířat a velikosti plemene. Kruhy mají být označeny viditelnými čísly a jsou rozmístěny v souladu s instrukcemi ve výstavním katalogu.

 

 


         Na dobře připravených výstavách mohou být u čísel kruhů uvedena i jména rozhodčích, kteří budou v kruhu posuzovat, a je vyznačeno plemeno, které v kruhu bude posuzováno. Do výstavního kruhu mají přístup pouze vystavovatelé se psy, kteří byli pozváni podle čísel v katalogu: všichni ostatní mají do kruhu vstup zakázán.

 

 


          Z oprávněných osob jsou v kruhu kromě vystavovatelů se psy pouze rozhodčí, vedoucí kruhu a zapisovatel popř. hospitant, který se připravuje na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru psů.

 

 

 

          K tomu, aby činnost kruhu probíhala dobře, je určen vedoucí kruhu, který musí znát výstavní řád a být dobře informován o svých povinnostech, aby rozhodčímu vhodně organizoval činnost a napomáhal mu tak při rozhodování. K povinnostem vedoucího kruhu patří převzít od organizačního výboru potřebné doklady a pomůcky pro vyznačování známek (stužky, razítka), vyvolávat čísla vystavovaných psů k nástupu do kruhu, vybírat průkazy původu od vystavovatelů, seřazovat nastoupené psi podle katalogových čísel.

 

 


          Na začátku posuzování si vedoucí kruhu musí uspořádat vybrané průkazy původu s posudkovými listy a diplomy, aby následné vypisování těchto dokladů probíhalo bez zbytečného zdržování. Zapisovatel by měl být natolik zběhlý v psaní na stroji, aby mu rozhodčí mohl posudek diktovat přímo do stroje. Podle okolností může zapisovatel s vedoucím kruhu organizovat manipulaci s průkazy původu, posudkovými listy a diplomy.

 

 


          Významnou osobou, která ovlivňuje výsledek ocenění psa či feny i celkově hladký průběh posuzování psů, je vystavovatel. Jeho úloha je na výstavě mimořádně významná: svým kvalifikovaným a ukázněným chováním může výrazně přispět k hladkému průběhu posuzování psů a tím i celé výstavy.

 

 


          Po nástupu do kruhu se vystavovatel musí plně soustředit na předváděného psa, naposled ho upravit kartáčem nebo hřebenem a promlouvat na něj povzbudivým hlasem. Poslední úpravu srsti je možné provádět ještě těsně před nástupem do kruhu. Je naprosto nutné, aby se vystavovatel hned na počátku předvádění zbavil nervozity, která se velice snadno přenáší na psa. Ten se pak chová v pro něho již tak cizích podmínkách nepřirozeně, což značně poškozuje jeho předvedení. Způsob předvedení je pak nedílnou součástí konečného ohodnocení psa.

 

 


Posuzování psů

 

          Posuzování psů patří mezi práva rozhodčího, který se provádí ve dvou částech: v klidu a v pohybu.

 

 

          V klidu se posuzuje stavba těla, jednotlivé části, souměrnost, zvláštní pozornost se věnuje kvalitě a počtu zubů, barvě oka, přítomnost varlat v šourku, kvalitě a zbarvení, úpravě srsti.

          V pohybu se pak rozhodčí kouká na pevnost stavby těla, kvalitu akce končetin, harmonii a eleganci pohybu, pevnost hřbetu, postavení zad a nesení ocasu. Psi se posuzují jednotlivě, porovnává se se standardem a požadavky jednotlivých chovatelských klubů. Pak se stanoví pořadí psu podle jejich kvality a určí se nejlepší a stanoví se první tři až čtyři psi. Rozhodčí určí známku každého psa. První pes může získat titul vítěze třídy, pokud je opravdu výborný

 

 


Posuzování psa rozhodčím

          Posuzování psa rozhodčím začíná prohlídkou zubů a očí, u psů i varlat. Pes musí být naučen si nechat prohlédnout zuby, měl by je předvádět vystavovatel, který nejdříve ohrne horní a pak dolní pysk při skousnutých zubech pro ohodnocení skusu a počtu řezáků, premolárů a molárů. Zuby se posuzují na obou stranách, nahoře i dole. Hodnotí se kvalita, počet, zubovina a konfigurace zubů. Pak se prohlédnou zadní stoličky. Také se hodnotí velikost, tvar, barva očí a přítomnosti, velikost a souměrnost varlat.

 

 

          Dále se hodnotí chůze psa u levé hony v kruhu tak, aby pes byl směrem do středu kruhu. Pak klus. Pak vystavovatel uvede psa to tzv. výstavní polohy. Hlava je vzpřímená s rovně postavenými hrudními končetinami a končetiny pánevní jsou v zákrytu.

 

 

Posudkový list

         Činnost rozhodčího končí napsáním posudku, který ve většině případů diktuje zapisovateli. Záhlaví posudkové listu misí obsahovat jméno psa, datum jeho narození, číslo zápisu, rodiče, adresu majitele, event chovatele. Posudek by měl obsahovat stručnou charakteristiku posuzovaného psa, jeho stáří, tělesná formát, harmoničnost jednotlivých tělesných partií, kondici aj. Další popis se může soustředit na jednotlivé části psa ( hlava, krk, hrudník, břicho, končetina). Na konci by měla být zhodnocena kvalita a barva srsti a povahové vlastnosti.

 

 

          Uvádí se také výrazné přednosti a nedostatky psa. Ocenění se zapisuje do průkazu původu, ale vystavovatel má také nárok na originál písemného posudku. Dále se může vystavovatel rozhodnout zda si chce nechat ocenění zapsat nebo ne.